Biệt thự tại Tam Hiệp – Phúc Thọ – Hà Nội

Công trình Biệt thự tại xã Tam Hiệp – Phúc Thọ – Hà Nội được hoàn thành năm 2022
Đơn vị thiết kế – thi công: công ty TNHH Phú Châu