Để xóa thông tin tài khoản mà bạn đã đăng ký trên website này như: tên người dùng, địa chỉ email, số điện thoại,…Vui lòng điền thông tin vào form dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ và xóa dữ liệu người dùng của bạn.

    Ngoài ra, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại đây: https://cuagophuchau.com/lien-he/

    Hoặc bạn có thể tham khảo chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi tại đây: https://cuagophuchau.com/chinh-sach-ve-quyen-rieng-tu/

    Xin chân thành cảm ơn!